Vo štvrtok 30. mája sa v Bratislave uskutočnil Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 (Slovak International Clinical Trials Day), ktorý zorganizovala výskumná infraštruktúra SLOVACRIN spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 sa konal za účasti generálneho riaditeľa ECRIN  Jacquesa Demota a popredných predstaviteľov národných infraštruktúr v rámci krajín V4, t.j. CZECRIN-u, ktorý pôsobí pri Masarykovej univerzity v Brne, HECRIN-u pôsobiaceho pri univerzite v maďarskom Pésci a zástupcov z Poľska. Slovensko reprezentoval generálny riaditeľ SLOVACRIN-u a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Myšlienkou podujatia bolo zlepšenie kooperácie medzi zdravotníckymi zariadeniami, lekárskymi, prírodovedeckými a technickými fakultami a špecializovanými medicínskymi ústavmi. Nosnou témou medzinárodného stretnutia bola medzinárodná podpora biomedicínskeho výskumu a jeho posilnenie vytvorením systémového prístupu k akademickým klinickým štúdiám v rámci krajín V4 a tiež biobanky, ktorá na Slovensku zatiaľ chýba. Pozvanie na podujatie preto prijali aj zástupcovia partnerskej európskej  infraštuktúry pre biobanky BBMRI.

Smerovanie Slovenska v oblasti podpory akademických klinických štúdií a biomedicíny predstavili vo svojich prezentáciách aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viacerí slovenskí lekári a výskumníci prezentovali prínosy vybraných akademických klinických štúdií, pričom na konkrétnych prípadoch uviedli možné formy už realizovanej spolupráce so SLOVACRIN-om. Zároveň vyjadrili poďakovanie zástupcom Lekárskej fakulty UPJŠ za takúto iniciatívu.

Medzinárodný deň klinických štúdií sa pripomína každoročne okolo 20. mája, dňa, kedy James Lind v roku 1747 začal so svojou slávnou kontrolovanou štúdiou porovnávajúcou rôzne spôsoby liečby skorbutu (publikovanou v r. 1753, A treatise of the scurvy). Námorníkov, ktorí boli po dvoch mesiacoch plavby na mori postihnutí nedostatkom vitamínu C, rozdelil do 6 skupín. Každá skupina potom dostávala okrem rovnakej stravy aj niečo naviac, a to buď štvrť litra jablčného muštu, 25 kvapiek elixíru z vitriolu, 6 čajových lyžičiek octu, pol litra morskej vody, dva pomaranče a jeden citrón, alebo korenenú pastu s odvarom z krúp. Aj keď liečba skupiny s ovocím musela byť po šiestich dňoch prerušená kvôli nedostatku ovocia, ukázalo sa, že jeden námorník bol už po niekoľkodňovej konzumácii ovocia plne spôsobilý k ďalšej službe a ostatní sa takmer zotavili. Okrem ovocia preukázala určitý vplyv na liečbu už iba konzumácia muštu.

https://www.health.gov.sk/Clanok?ecrin-konferencia-clinical-days

 

Predchádzajúci článokMedzinárodný deň klinických hodnotení 2019 v Prahe, Česká republika