Medzinárodný deň klinických skúšaní 2019 v Prahe, Česká republika

15. mája 2019

Infraštruktúra SLOVACRIN bola predstavená na Medzinárodnom dni klinických skúšaní v Prahe v priestoroch Senátu Českej republiky 14. mája 2019.

„V rámci tejto prestížnej akcie sa zástupcovia českého ministerstva zdravotníctva a školstva zhodli na významných prínosoch klinických skúšaní pre dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov. Zároveň vyzdvihli prínos veľkých medzinárodných infraštruktúr ako je European Clinical Research Infrastructure Network, ktoré spájajú vedeckých partnerov a siete pre klinický výskum v Európe,“ hovorí medicínska riaditeľka SLOVACRINu MUDr. Beata Čečetková, PhD., podľa ktorej taktiež účastníci podujatia zdôraznili potrebu posilňovania ďalšej konkurencieschopnosti a systematického financovania takýchto aktivít.