ECRIN

Európska výskumná infraštruktúra združujúca a podporujúca akademické klinické skúšania.

SLOVACRIN

Národná výskumná infraštruktúra združujúca a podporujúca akademické klinické skúšania.

PARTNERI

Zapojené inštitúcie ako zdravotnícke zariadenia, univerzity, vedecké inštitúcie a parky, SME.

UDALOSTI

Najnovšie správy a podujatia infraštruktúry SLOVACRIN a jej partnerov.

Udalosti

Pozrite sa na udalosti SLOVACRIN!

Klikni sem

Pozrite sa na ďalšie udalosti ECRIN!

Klikni sem

The European Clinical Research Infrastructure Network

ECRIN

  • Nezisková nadnárodná organizácia, ktorá podporuje akademické klinické skúšania v Európe
  • Od roku 2013 má ECRIN status „European Research Infrastructure Consortium“ (ERIC)
  • Distribuovaná výskumná infraštruktúra „RI“, ktorá spája vedeckých partnerov v krajinách po celej Európe a poskytuje služby pre špičkový klinický výskum
  • 13 členských a pozorovateľských krajín
  • Od roku 2018 je Slovensko súčasťou ECRIN-ERIC

Slovak Clinical Research Infrastructure Network

SLOVACRIN

  • Národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania na Slovensku
  • Pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do národných aj medzinárodných multicentrických klinických skúšaní a projektov
  • Poskytuje kompletnú podporu pre „Investigators Initiated Trials – IIT“
  • Vznikla pod zastrešením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Od roku 2021 je súčasťou Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030)
5
6
7
8
9
1

Košice 

 Detská fakultná nemocnica Košice

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

2

Bratislava

Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied

Národný onkologický ústav

Národný ústav detských chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Sieť nemocníc AGEL SK a.s.

Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s.

Univerzitná nemocnica Bratislava

3

Trnava 

 Fakultná nemocnica Trnava

4

Banská Bystrica 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

5

Ružomberok 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

6

Martin 

 Univerzitná nemocnica Martin

7

Žilina 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

8

Trenčín 

 Fakultná nemocnica Trenčín

9

Vyšné Hágy 

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy