Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach

8. – 9. novembra 2021

Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/BioHub organizovalo certifikovaný Kurz pre koordinátorov klinického skúšania v zdravotníckych zariadeniach, skúšajúcich, zdravotné sestry či farmaceutov. Kurz bol zameraný na poskytnutie informácií o Správnej klinickej praxi v klinickom skúšaní ako aj na praktické aspekty vykonávania klinických skúšaní na pracoviskách zdravotníckych zariadení. SLOVACRIN poskytol prednášku o akademických klinických skúšaniach, priblížil spoluprácu s ECRINom a prezentoval spolupracujúce inštitúcie a projekty pod svojou záštitou.