Cestovná mapa

Sieť zdravotníckych zariadení, ktoré podporujú a vykonávajú klinický výskum v Slovenskej republike.

Cestovná mapa

na stiahnutie

Funkčné jednotky projektového manažmentu

SLOVACRIN má za cieľ podporiť budovanie funkčných jednotiek projektového manažmentu klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach s dostupnosťou pre slovenské akademické pracoviská a lekárov, vytvoriť tak systém kvality technických noriem pri vykonávaní klinických skúšaní v jednotkách klinického skúšania.

Jednotky klinického skúšania alebo oddelenia klinických skúšaní sú charakterizované ako špeciálne jednotky biomedicínskeho výskumu, ktoré pomáhajú s dizajnom a koordinovaním klinických skúšaní. Je to odborný útvar, ktorý je začlenený do organizačnej štruktúry nemocnice a jeho súčasťou sú experti v danej oblasti, ktorí sú jednak znalí vnútorných procesov nemocnice, ale aj procesov v oblasti klinického výskumu. Jednotlivé oddelenia sú poprepájané do národnej siete a táto sieť je centrálne koordinovaná národným vedeckých partnerom.

Oddelenie klinických skúšaní predstavuje unikátny kontaktný bod pre zadávateľov, ale aj iných potenciálnych partnerov, vytvára transparentné prostredie a nastavuje vnútorné jednotné pravidlá pre vykonávanie klinických skúšaní, čo výrazne zefektívňuje celý proces. Zároveň predstavuje podporu pre zamestnancov zdravotníckych zariadení pri rôznych činnostiach v oblasti biomedicínskeho výskumu.

SLOVACRIN v spolupráci so zapojenými inštitúciami do národnej siete pripravuje Cestovnú mapu pre akademický klinický výskum. Tento dokument predstavuje ucelený popis aktuálneho stavu klinického výskumu v zdravotníckych zariadeniach. Zároveň mapuje implementáciu Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 4/2018, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR prikázalo podriadeným zdravotníckym zariadeniam, ktoré vykonávajú biomedicínsky výskum, zriadiť špecializované organizačné útvary biomedicínskeho výskumu a začleniť ich do organizačnej štruktúry.

Otvoriť na celé okno
Otvoriť na celé okno
Otvoriť na celé okno