V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“, ktorého sa zúčastnilo takmer 80 účastníkov prevažne z nemocníc v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov vedecko-výskumných inštitúcií a univerzít. Dvojdňové podujatie moderovala medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beata Čečetková, PhD. a zástupcovia SLOVACRIN na ňom tiež prednášali na tému farmakovigilancie a klinických štúdií.

Kurz sa realizoval v súlade s príkazom ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej, v zmysle ktorého všetky nemocnice realizujúce biomedicínsky výskum a klinické skúšania vytvorili od januára 2019 odbor, oddelenie či referát biomedicínskeho výskumu a tieto nové odbornosti v rámci pôsobenia rezortu zdravotníctva vyžadovali zaškolenie.

Tlačová správa:

http://www.health.gov.sk/Clanok?skolenie-klinicke-skusanie

 

Predchádzajúci článok1. národné stretnutie SLOVACRIN
Ďalší článokMedzinárodný deň klinických hodnotení 2019 v Prahe, Česká republika