Medzinárodný deň klinických skúšaní

17. mája 2022

ECRIN v spolupráci s nemeckým národným uzlom KKS Netzwerk zorganizoval Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2022 dňa 17.5.2022 v Berlíne ako hybridné podujatie. Stretnutie ICTD 2022 nadviazalo na zámery ICTD 2020, ktoré bolo zrušené z dôvodu pandémie a spojilo zainteresované strany z celej Európy a sveta, aby diskutovali o výzvach a príležitostiach súvisiacich s náborom pacientov v klinických skúšaniach.