CZECRIN Networking

10. – 11. novembra 2022

Partnerská organizácia CZECRIN organizovala v poradí druhý ročník konferencie CZECRIN Networking, na ktorom sa zúčastnili a aktívne vystupovali aj zástupcovia SLOVACRIN.

Cieľom konferencie bolo posilnenie väzieb medzi jednotlivými členmi infraštruktúry a ich vzájomné prepojenie. V rámci programu boli diskutované aktuálne témy ako CTIS, audit a inšpekcie v klinických skúšaniach a požiadavky na vykonávanie skúšaní „first in human“.