V4 školenie Educational V4 platform for capacity building on oncology

5. októbra 2022 a 16. novembra 2022

V dňoch 5.10. a 16.11. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné školenie Educational V4 platform for capacity building on oncology podporené Vyšehradskými fondami. Slovensko sa do tohto školenia zapojilo prostredníctvom Lekárskej fakulty UPJŠ a infraštruktúry SLOVACRIN.

Cieľom školenia bolo vytvoriť komplexný vzdelávací sylabus pre výskumných pracovníkov klinického skúšania v onkológii, podporiť koordinátorov klinických skúšaní a študijné sestry a posilniť ich vedomosti a praktické zručnosti v tejto oblasti. Pre spoluprácu medzi nemocnicami, špecializovanými pracoviskami, zadávateľmi klinických skúšaní je kľúčové nastavenie procesov a efektívna komunikácia prostredníctvom vyškolených špecialistov koordinátorov klinického skúšania, bez ktorých by klinické skúšanie najmä na onkologických pracoviskách nebolo realizovateľné.