Medzinárodný deň klinických skúšaní 2023

16. mája 2023

Dňa 16. mája 2023 sa v Bratislave uskutočnil Medzinárodný deň klinických skúšaní 2023, ktorý bol súčasťou dvojdňovej konferencie. Toto podujatie organizovala infraštruktúra SLOVACRIN v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu. Ústrednou témou bolo vykonávanie klinických skúšaní z rôznych perspektív.

Toto odborné podujatie s vysokou účasťou zástupcov zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, súkromných nemocníc, amulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov vedecko-výskumných inštitúcií, univerzít a komerčnej sféry sa uskutočnilo na pôde Ministerstva zdravotníctva SR pri príležitosti Medzinárodného dňa klinických skúšaní. Pozvanie prijalo vyše sto účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.

Medzinárodný deň klinických skúšaní sa každoročne pripomína v máji s odkazom na prvú kontrolovanú vedeckú štúdiu z roku 1747, kedy škótsky lekár James Lind porovnával rôzne spôsoby liečby námorníkov postihnutých skorbutom po dvoch mesiacoch plavby na mori.

James Lind tak položil základy pre moderný klinický výskum, ktorý sa v rozvinutej podobe klinického skúšania účinných látok používa aj v súčasnosti pre overenie účinnosti, kvality a bezpečnosti liekov.

Účastníci konferencie diskutovali okrem iného aj o vývoji množstva klinických skúšaní na Slovensku, či možnosti, ako priblížiť inovatívne možnosti liečby napojené na prebiehajúci výskum slovenským pacientom. Zásadnou rezonujúcou témou je záujem prinášať nové, prínosné a bezpečné postupy, lieky aj materiály pre terapeutickú prax a hľadať efektívne riešenia ako zlepšiť prostredie pre vykonávanie klinických skúšaní.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sa v minulom roku aktívne podieľala na príprave rozsiahlej štúdie mapujúcej počet klinických štúdií a ekonomické dopady ich realizácie na Slovensku, ktorej zadávateľom bola Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Práve z tejto štúdie vyplýva dramatický pokles realizovaných klinických štúdií na Slovensku.

Preto na tejto konferencii vzišiel návrh na vznik pracovnej skupiny pri Ministerstve zdravotníctva SR tvorenej všetkými zainteresovanými subjektami, ktorá by sa aktívne podieľala na minimalizácii prekážok a nárastu klinických štúdií.

https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/05/01_O2023-05-16-TS_UPJS_LF_Slovacrin-MZ-SR-Kurz-spravnej-klinickej-praxe-….pdf?fbclid=IwAR03t57U3u9143IdLgV1ix2nf7_KHIssVjoHr_THHXCun-jWpGg7b8_UlVA