International Clinical Trials Day, Thesaloniki, Greece – Data Centric Clinical Research

23. mája 2024

Data Centric Clinical Research, 23.5.2024

Medzinárodný deň klinických štúdií #ICTD24 v Grécku sme zahájili účasťou na stretnutí pracovnej skupiny pre komunikáciu. Tento workshop bol zameraný na PR, web, sociálne siete a zdielanie skúseností o našich komunikačných postupoch a možnostiach ich zlepšenia. 

ECRIN si každoročne pripomína milník prelomovej klinickej štúdie, ktorú viedol James Lind. 

Tento rok sa pri príležitosti tohto dátumu k diskusii otvorila téma zberu a spracovania dát klinických štúdií. Problematika obrovského množstva získaných dát je náročná a rozsiahla. Vyžaduje komplexný systém moderných technológií, multidisplinárny prístup odborníkov a predstavuje veľkú výzvu do budúcnosti s dôrazom na ochranu samotného pacienta.

Na tomto medzinárodnom podujatí boli prezentované najnovšie poznatky a skúsenosti z tejto oblasti, pričom sa diskutovalo o rôznych prístupoch ako najlepšie uchopiť enormne narastajúce dáta. Vyžaduje to úzku spoluprácu medzi technologickým priemyslom a akademickým prostredím s náväznosťou na klinický tím a samotného pacienta.