Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024, Košice

4.6.2024

Dňa 4. júna 2024 sa na pôde LF UPJŠ v Košiciach uskutočnil Medzinárodný deň klinických skúšaní, ktorej nosnou témou bol – Klinický výskum na Slovensku. Kde sa nachádzame a kde by sme chceli byť?

Podujatie bolo organizované národným uzlom pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN, pričom vyzdvihlo kľúčovú úlohu klinickej praxe v pokroku lekárskeho výskumu a zlepšovaní starostlivosti o pacientov.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Program otvorili rektor UPJŠ v Košiciach a zároveň generálny riaditeľ infraštruktúry SLOVACRIN, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a dekan UPJŠ LF, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Svoje príspevky predniesli experti Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), MŠVVM SR, SLOVACRIN, CZECRIN, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu a ďalší.

Význam podujatia a klinických skúšaní pri vývoji nových liečebných postupov, liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré prispievajú k zlepšeniu globálneho zdravia, zdôraznila vysoká účasť odborného publika. Hostia konferencie okrem iného diskutovali o vývoji množstva klinických skúšaní na Slovensku, či možnosti ako priblížiť inovatívne možnosti liečby napojené na prebiehajúci výskum slovenským pacientom. Otvorila sa téma zlepšenia prostredia na vykonávanie klinických skúšaní a umožnenia našej krajine byť plne konkurencieschopnou v európskom priestore.

Data Centric Clinical Research, 23.5.2024

Medzinárodný deň klinických štúdií #ICTD24 v Grécku sme zahájili účasťou na stretnutí pracovnej skupiny pre komunikáciu. Tento workshop bol zameraný na PR, web, sociálne siete a zdielanie skúseností o našich komunikačných postupoch a možnostiach ich zlepšenia. 

ECRIN si každoročne pripomína milník prelomovej klinickej štúdie, ktorú viedol James Lind. 

Tento rok sa pri príležitosti tohto dátumu k diskusii otvorila téma zberu a spracovania dát klinických štúdií. Problematika obrovského množstva získaných dát je náročná a rozsiahla. Vyžaduje komplexný systém moderných technológií, multidisplinárny prístup odborníkov a predstavuje veľkú výzvu do budúcnosti s dôrazom na ochranu samotného pacienta.