Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov

15. mája 2023

Dňa 15. mája 2023 sa v Bratislave konal certifikovaný „Kurz správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov, na ktorého organizácii sa podieľala infraštruktúra SLOVACRIN. Tento kurz sa uskutočnil v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu.

Kurzu správnej klinickej praxe pre skúšajúcich a koordinátorov sa zúčastnilo celkovo 80 účastníkov. Toto podujatie bolo súčasťou dvojdňovej konferencie, ktorá bola venovaná klinickým skúšaniam na Slovensku. Kurz bol venovaný pre skúšajúcich a koordinátorov za účelom podporiť systematické vzdelávanie v oblasti klinického skúšania, nasmerovať začínajúce oddelenia klinických skúšaní a koordinátorov a vzájomne zdieľať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.

Jedným z cieľov infraštruktúry SLOVACRIN koordinovanej Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach je práve podporovať odborné vzdelávanie zamestnancov oddelení klinických skúšaní a študijných tímov pre zaistenie vykonávania klinických skúšaní v súlade so správnou klinickou praxou.

https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/05/01_O2023-05-16-TS_UPJS_LF_Slovacrin-MZ-SR-Kurz-spravnej-klinickej-praxe-….pdf?fbclid=IwAR03t57U3u9143IdLgV1ix2nf7_KHIssVjoHr_THHXCun-jWpGg7b8_UlVA