Cestovná mapa akademického klinického výskumu

30. December 2022

SLOVACRIN ako národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku pripravil v spolupráci so zapojenými inštitúciami Cestovnú mapu pre akademický klinický výskum.

Tento dokument predstavuje ucelený popis aktuálneho stavu klinického výskumu v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, definuje vedecké zameranie nemocníc, identifikuje oddelenia klinického skúšania a popisuje dostupné kapacity, predchádzajúce skúsenosti a rozsah poskytovaných služieb, ktoré je oddelenie schopné poskytnúť. Mapa popisuje aj aktuálne potreby nemocníc, oddelení klinického skúšania a centier v oblasti klinických skúšaní.

Tento dokument  je verejne dostupný na webovej  stránke www.slovacrin.sk, https://slovacrin.sk/cestovna-mapa/ a bude pravidelne aktualizovaný s cieľom rýchleho náhľadu na prebiehajúci akademický klinický výskum.

Tlačová správa ministerstva zdravotníctva: https://www.health.gov.sk/Clanok?spolupraca-slovacrin-mapa