Slovenská republika sa stala pozorovateľskou krajinou ECRIN-ERIC

17. júna 2018

Slovenská republika sa stala súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie ECRIN. SLOVACRIN pôsobiaci pri UPJŠ LF v Košiciach je národným kontaktným bodom pre Slovensko.

Hlavným cieľom jeho vzniku bolo zapojenie slovenských vedcov, lekárov a výskumníkov do klinického výskumu, spolupráca so špičkovými európskymi pracoviskami a zlepšenie prístupu slovenských pacientov k inovatívnej liečbe závažných ochorení prostredníctvom klinických skúšaní s využitím dostupných kapacít a expertízy, poznatkov, výskumu a vývoja v oblasti lekárskych vied. Slovensko je tak aktuálne vo výskumnej infraštruktúre ECRIN v pozícii pozorovateľa s potenciálom do budúcnosti ešte viac participovať na klinických skúšaniach a výskume.