Slovenská republika požiadala o členstvo vo výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC

11. mája 2018

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prezentoval Slovenskú republiku na stretnutí ECRIN Assembly of Members v Budapešti v máji 2018. Predstavitelia jednotlivých členských krajín si vypočuli detailnú prezentáciu SLOVACRINu a na následnom hlasovaní sa jednoznačne zhodli na plnej akceptácii UPJŠ LF ako adekvátneho partnera ostatným európskym vedeckým i akademickým inštitúciám, ktoré reprezentujú svoje krajiny v rámci výskumnej infraštruktúry ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).