Stretnutie zástupcov výskumných infraštruktúr SLOVACRIN, CZECRIN a POLCRIN

19. január 2023

Dňa 19.1.2023 sa v Prahe uskutočnilo medzinárodné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia výskumných infraštruktúr SLOVACRIN, CZECRIN a POLCRIN. Slovensko reprezentovali medicínska riaditeľka MUDr. Beata Čečetková, PhD. a európska korešpondentka MVDr. Simona Sonderlichová. Cieľom stretnutia bolo predstaviť infraštruktúry jednotlivých krajín, ich vznik, organizáciu, fungovanie a aktivity so zámerom užšej budúcej spolupráce v oblasti klinického výskumu. Stretnutie nadväzovalo na nedávny vstup POLCRINu do paneurópskej infraštruktúry ECRIN ako riadneho člena.

Úzka spolupráca medzi jednotlivými krajinami umožní efektívnejšiu realizáciu medzinárodných nekomerčných klinických skúšaní a využitie inovatívnej liečby v klinickej praxi.