Latest Past Udalosti

Medzinárodný deň klinických štúdií

Varšava

ECRIN v spolupráci s poľským národným partnerom PolCRIN pozývajú na Medzinárodný deň klinických štúdií 2023 vo Varšave. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia budú decentralizované klinické štúdie: výzvy a príležitosti. Medzinárodný deň […]

Medzinárodný deň klinických skúšaní 2023

Bratislava Bratislava

SLOVACRIN v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje dňa 16.5.2023 Medzinárodný deň klinických skúšaní 2023 v Bratislave. Toto podujatie je zamerané na vykonávanie klinických skúšaní na Slovensku z rôznych perspektív. Zaregistrujte […]