ICTD 2024: Data Centric Clinical Research

Thessaloniki , Grécko

ICTD 2024:  Data Centric Clinical Research Dňa 23. mája 2024 sa v gréckom meste Thessaloniki uskutoční medzinárodná konferencia so zameraním na klinický výskum - ICTD 2024 Data Centric Clinical Research. Bližšie informácie https://ecrin.org/ictd-2024    

ICTD 2024 Klinický výskum na Slovensku

Košice , Slovenská republika

Dňa 4.6.2024 sa v Košiciach  uskutoční konferencia ICTD 2024 Klinický výskum na Slovensku. Kde sa nachádzame a kde by sme chceli byť?