Úvod Veda a výskum Klinické skúšania

Klinické skúšania

Register akademických klinických skúšaní so zapojením SLOVACRIN

Názov Terapeutická oblasť Fáza Zadávateľ Zapojené nemocnice Stav
AIEOP-BFM ALL 2017

Medzinárodný liečebný protokol pre deti a adolescentov s akútnou lymfoblastovou leukémiou

hematoonkológia III. fáza Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel Národný ústav detských chorôb

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Prebiehajúce
NáDeJ

Národná deeskalačná štúdia jedna

Prospektívna multicentrická  štúdia fázy II deeskalácie primárnej chemorádioterapie skvamocelulárnych karcinómov orofaryngu (OPC) asociovaných s ľudským papiloma vírusom (HPV)

onkológia II. fáza Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN

Národný onkologický ústav

Prebiehajúce
LBL 2018

Medzinárodný kooperatívny liečebný protokol pre deti a adolescentov s lymfoblastovým lymfómom

hematoonkológia III. fáza Universitätsklinikum Münster Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Národný ústav detských chorôb

Detská fakultná nemocnica Košice

Prebiehajúce
GASTROPET

Sekvenčná FDG-PET a plazmatická/tkanivová miRNA ako biomarkery pre stratégiu predoperačnej liečby u lokálne pokročilého karcinómu žalúdka a gastroesofageálnej junkcie

onkológia II. fáza Masarykův onkologický ústav Národný onkologický ústav V príprave