Úvod O nás Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Generálny riaditeľ:

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ

 

Medicínsky riaditeľ:

MUDr. Beata Čečetková, PhD.

 

Kosice Unit Director:

doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.

 

Európski korešpondenti:

MVDr. Simona Sonderlichová

MUDr. Štefan Tóth, PhD.

 

Farmakovigilancia:

MUDr. Radka Troníčková

 

Sekretariát:

Mgr. Katarína Marcinková