Úvod O nás Čo je to SLOVACRIN?

Čo je to SLOVACRIN?

SLOVACRIN je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach po celej Slovenskej republike. SLOVACRIN vznikol pod zastrešením Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., zabezpečuje kompletný servis pre klinické štúdie organizované lekármi-výskumníkmi a pôsobí ako slovenský národný uzol pre zapojenie sa do medzinárodných multicentrických klinických štúdií a projektov realizovaných európskou sieťou ECRIN so sídlom v Paríži.

Infraštruktúra SLOVACRINu je súčasťou nadnárodnej paneurópskej organizácie ECRIN, verejnej neziskovej organizácie, ktorá spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe na uľahčenie medzinárodného klinického výskumu.

Štúdie prebiehajúce vo viacerých krajinách poskytujú lepší prístup k pacientom, zdrojom a odborným znalostiam a poskytujú relevantnejšie výsledky a väčší vplyv na verejné zdravie.