Európski korešpondenti

MVDr. Simona Sonderlichová
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovenská republika
? +421 904 934 866
✉ simona.sonderlichova@upjs.sk

MUDr. Štefan Tóth, PhD.
II. kardiologická klinika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovenská republika
? +421 904 518 038
✉ stefan.toth@upjs.sk