Čo je klinické skúšanie

Klinické skúšania potvrdzujú efektivitu a bezpečnosť skúšaného produktu alebo lieku monitoringom ich efektu na veľkom počte ľudí. Moderná klinická prax volá po prístupe založenom na...

Súhrnné informácie pre pacienta

Stiahnite si: PDF - Klinické skúšanie – všetko čo by mal pacient vedieť Otázky a odpovede EPUB - Klinické skúšanie – všetko čo by mal pacient vedieť...