Organizačná štruktúra

Generálny riaditeľ prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD. dekan Lekárskej fakulty UPJŠ   Medicínsky riaditeľ MUDr. Beata ČEČETKOVÁ, PhD.   Kosice Unit Director doc. MUDr. Ján FEDAČKO, PhD. Európski korešpondenti MVDr. Simona Sonderlichová MUDr. Štefan Tóth, PhD.   Farmakovigilancia MUDr. Radka Troníčková   Sekretariát Mgr....

Naše vízie a ciele

Cieľom SLOVACRINu je vybudovanie infraštruktúry, ktorá podporuje nastavenie, vedenie a hodnotenie medzinárodných akademických klinických štúdií na území Slovenska. Cieľom je maximálne využitie vedeckej kapacity na Slovensku...

Čo je to SLOVACRIN?

SLOVACRIN je národná výskumná infraštruktúra, ktorá združuje a podporuje akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach po celej Slovenskej republike. SLOVACRIN vznikol pod zastrešením Lekárskej...