Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach

V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní...

Medzinárodný deň klinických hodnotení 2019 v Prahe, Česká republika

Infraštruktúra SLOVACRIN bola predstavená na Medzinárodnom dni klinických hodnotení v Prahe. V priestoroch Senátu Českej republiky sa konal v utorok 14. mája 2019 Medzinárodný deň klinických...

Assembly of Members, Budapešť

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prezentoval Slovensko a budúceho národného vedeckého partnera, UPJŠ LF v Košiciach, na stretnutí ECRIN Assembly of Members v Budapešti...

SLOVACRIN Introductory meeting

Slovenská republika sa stala súčasťou medzinárodnej výskumnej infraštruktúry ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), ktorá združuje a podporuje klinické štúdie, predklinický výskum a takisto...

Slovak International Clinical Trials Day 2019 (Slovak ICTD 2019)

Vo štvrtok 30. mája sa v Bratislave uskutočnil Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 (Slovak International Clinical Trials Day), ktorý zorganizovala výskumná infraštruktúra SLOVACRIN...

Slovenská republika sa stala pozorovateľskou krajinou ECRIN

Slovensko sa stalo súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) zameranej na akademický klinický výskum v júli 2018. SLOVACRIN pôsobiaci pri UPJŠ...

1. národné stretnutie SLOVACRIN

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC. Podujatia...