1. národné stretnutie SLOVACRIN

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry združenej v európskej výskumnej infraštruktúre ECRIN-ERIC. Podujatia...

Assembly of Members, Budapešť

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prezentoval Slovensko a budúceho národného vedeckého partnera, UPJŠ LF v Košiciach, na stretnutí ECRIN Assembly of Members v Budapešti...

Slovenská republika sa stala pozorovateľskou krajinou ECRIN

Slovensko sa stalo súčasťou medzinárodnej paneurópskej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) zameranej na akademický klinický výskum v júli 2018. SLOVACRIN pôsobiaci pri UPJŠ...

Slovak International Clinical Trials Day 2019 (Slovak ICTD 2019)

Vo štvrtok 30. mája sa v Bratislave uskutočnil Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 (Slovak International Clinical Trials Day), ktorý zorganizovala výskumná infraštruktúra SLOVACRIN...

Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach

V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní...

SLOVACRIN Introductory meeting

Slovenská republika sa stala súčasťou medzinárodnej výskumnej infraštruktúry ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), ktorá združuje a podporuje klinické štúdie, predklinický výskum a takisto...

Medzinárodný deň klinických hodnotení 2019 v Prahe, Česká republika

Infraštruktúra SLOVACRIN bola predstavená na Medzinárodnom dni klinických hodnotení v Prahe. V priestoroch Senátu Českej republiky sa konal v utorok 14. mája 2019 Medzinárodný deň klinických...