Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. prezentoval Slovensko a budúceho národného vedeckého partnera, UPJŠ LF v Košiciach, na stretnutí ECRIN Assembly of Members v Budapešti v máji 2018.

Reprezentanti jednotlivých členských štátov si vypočuli detailnú prezentáciu SLOVACRINu a na následnom hlasovaní sa jednoznačne zhodli na plnej akceptácii Lekárskej fakulty UPJŠ ako adekvátneho partnera ostatným európskym vedeckým i akademickým inštitúciám, ktoré reprezentujú svoje krajiny v rámci ECRINu.

Slovenská republika bola prijatá ako nová pozorovateľská krajina v sieti ECRIN v júli 2018.

 

Ďalší článokSlovenská republika sa stala pozorovateľskou krajinou ECRIN